Laivatekniikka / Elektroniikka (laivan toiminta- ja automaatiojärjestelmät, laivanhallintajärjestelmät , navigointi (järjestelmät, tutkat jne))

Tavoitteet korkealle

article picture: Tavoitteet korkealle

Suomessa halutaan kehittää globaalisti parhaat sovellukset autonomista ja etäohjattua meriliikennettä varten.

Suomen vakaa tavoite on kehittää maailman parhaat autonomisen meriliikenteen sovellukset. Digitalisaatio on vahvasti mukana Suomen meriklusterin kilpailukyvyn kehittämisessä. Tavoite on saanut myös ensisijaisen tärkeää poliittista tukea maan hallitukselta, jonka mukaan autonomisen meriliikenteen ekosysteemi on keskeinen osa Suomen digitalisaatiostrategiaa.

Autonomisen meriliikenteen liiketoimintaekosysteemihankkeella (One Sea) pyritään saamaan markkinoille maailman ensimmäisiä miehittämättömiä aluksia ja meriliikennepalveluja sekä näihin liittyviä ekosysteemikokonaisuuksia vuoteen 2025 mennessä.

Liikenne- ja viestintäministeriö on sitoutunut toimimaan joustavasti helpottaakseen etäohjattujen ja autonomisten alusten testaamista Suomessa. Autonomisen meriliikenteen ekosysteemihanketta johtavat teollisuusyritykset, joihin kuuluvat Cargotec, Ericsson, Meyer Turku, Rolls-Royce, ABB, Tieto ja Wärtsilä.

Heti mukaan!
Suomalaisia innovaatioprojekteja rahoittava Tekes tukee omalta osaltaan kehityshanketta. Tekesin hankejohtaja Piia Moilanen sanoo, että virkeiden tietotekniikka- alan startup-yritysten ja vahvojen merialan toimijoiden yhteistyöstä on odotettavissa erinomaisia tuloksia. Hänen arvionsa mukaan uudet verkostot helpottavat ajatustenvaihtoa ja luovat pioneerihenkeä, joka auttaa älykkään meriliikenteen kehittämistä.

"Tekes on sitoutunut rahoittamaan itseohjautuvan meriliikenteen ekosysteemin kehitystyötä sekä edistämään uusien innovaatioiden tuomista markkinoille lähivuosina", Moilanen lisää.

Käytännössä tavoitteena on saada aikaan yhteinen tiekartta, joka mahdollistaa autonomiset merikuljetukset. Samalla pyritään tehostamaan yhteistyötä ja koordinoitua tuotekehitystä teollisuustoimijoiden, tutkimus- ja luokituslaitosten sekä viranomaisten välillä. Teollisuuden johtavat yrityskumppanit toimivat johtoryhmänä, joka ohjaa tiekartan laatimista ja toimeenpanoa.

Erinomainen ekosysteemi
Kotimaisen tuotekehitysyhteistyön foorumi DIMECC (Digital, Internet, Materials & Engineering Co-Creation) toimii ekosysteemikokonaisuuden johtavana tekijänä. DIMECC vastaa siitä, että eri toimijoiden kesken saadaan aikaan tehokasta yhteistyötä ja konkreettisia tavoitteita.

DIMECC:n toteuttama Design for Value -projekti (D4V) otettiin kentällä varsin myönteisesti vastaan. Hankkeessa kehitetään ja hyödynnetään digitaalisen toiminnan mahdollisuuksia meriliikenteen logistiikkaketjuissa.

DIMECC:n toimitusjohtajan Harri Kulmalan mukaan tämänkaltainen ekosysteemi on luonnollinen jatke meriliikennesektorin pitkäaikaisille tuotekehitykseen ja innovaatioon liittyville tukihankkeille, joilla edistetään merkittävästi eri teollisuusalojen välistä innovaatiokehitystä.

"Suomella on maailmanluokan osaamista meriliikenteen teknologioiden ja tietotekniikan aloilla. Kun näitä osaamisalueita yhdistellään uudella tavalla, asetettu tavoite voidaan saavuttaa", Kulmala uskoo.

koneet käyntiin
Myös yritysmaailma on pelissä mukana: maaliskuussa 2017 Rolls-Royce ilmoitti perustavansa etäohjattavien ja autonomisten alusten sekä tekoälyn tutkimuskeskuksen Suomen Turkuun. Keskus aloittaa toimintansa kuluvana vuonna.

Rolls-Roycen kumppaneina ovat VTT ja Tampereen teknillinen yliopisto, samoin kuin lukuisat uusiin teknologioihin erikoistuneet pienet ja keskisuuret yritykset sekä startup-yritykset.

Rolls-Roycessa uskotaan, että lähivuosina etäohjattavat ja autonomiset alukset tuovat perustavanlaatuisia muutoksia merenkulkualalle. Tällaiset alukset myös edistävät merenkulkusektorin digitaalista murrosta.

"Suomi on tietotekniikan parhaan asiantuntemuksen kotikenttä. Maassa on myös vahva meriklusteri. Näistä syistä Rolls-Royce päätti perustaa tutkimuskeskuksen Turkuun", Rolls-Roycen teknologiajohtaja Sauli Eloranta toteaa.

Rolls-Roycen näkemyksen mukaan etäohjatut ja autonomiset alukset ovat vain uusin luku brittiyhtiön yli 50-vuotisessa toimintahistoriassa Suomessa.

Kertakaikkinen muutos
Rolls-Roycen Marine-liiketoiminnan johtaja Mikael Mäkinen toteaa, että digitalisaatio muuttaa meriteollisuutta tulevina vuosina.

"Meidän on lähivuosina investoitava maailmanlaajuiseen kehitystyöhön. Siten saadaan tarvittavaa osaamista. Samalla on saatava aikaan useitakin myyntivalmiita tuotteita ja järjestelmiä. On tartuttava mahdollisuuteen päästä merkittäville maailmanlaajuisille markkinoille", Mäkinen analysoi tulevaa tilannetta.

Rolls-Roycen päätös keskittää kehityskeskus Suomeen luo Tekesille paineita lisätä omia investointejaan keskuksen toimintaa tukeviin ja mahdollisuuksia luoviin teknologioihin, kuten tekoäly- ja tietoliikennetekniikkaan. Lisäksi Tekesin odotetaan edelleen avustavan sellaisia yrityksiä ja yhteistoimintamuotoja, jotka luovat uutta keskeistä osaamista sekä synergiahyötyjä autonomisen meriliikenteen tarpeisiin.

"Etäohjattuihin ja autonomisiin aluksiin liittyvät projektit tuovat ainutlaatuisia mahdollisuuksia kehittää pilottiratkaisuja yhteistyössä näiden alusten keskeisten käyttäjien kanssa", Piia Moilanen sanoo.

Digitalisaation strategioista ja ohjelmista Tekesissä vastaava johtaja Pekka Sivonen lisää, että autonominen meriliikenne ja logistiikka tarjoavat ’merkittävän käyttöliittymän asiakkaille’.

"On luonnollista, että tuotekehitystyötä pyritään ohjaamaan siten, että autonomisten alusten ja järjestelmien kehitysvaatimuksiin pystytään vastaamaan", Sivonen huomauttaa.

Teksti: Sami J. Anteroinen
Kuvat: Rolls-Royce PLC

What did you think about the article?
Follow Seatec International Maritime Review
Facebook, seuraa
PubliCo B2B medias:
nordicum »     enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »