Laivatekniikka / Elektroniikka (laivan toiminta- ja automaatiojärjestelmät, merenkulun saasteidenhallintajärjestelmät)

Polttoprosessin optimointia homogenisaattorilla

Kun tavoitteena on ympäristöystävällisyys ja energiatehokkuus

article picture: Polttoprosessin optimointia homogenisaattorilla

Ympäristöystävällisyys ja energiatehokkuus ovat olleet lähtökohtana Aquametro Oil & Marinen kehittäessä polttoprosessin optimointilaitteita. Laitteet edustavat uusinta tekniikkaa laivojen Diesel -moottoreiden kanssa käytettäväksi. Ratkaisu tarjoaa puhtaampaa palamista ja säästöjä energian kulutukseen.

WFE eli Water in Fuel Emulsion unit, on automaattitoiminen laite, jolla vähennetään NOx / PM -päästöjä.

Laitteessa sekoitetaan polttoainetta ja vettä automaattisella syötöllä oikeassa suhteessa toisiinsa, jonka seurauksena moottorin savutus vähenee. Lisäksi moottorin palotiloihin sekä pakoputkistoon kertyy vähemmän epäpuhtauksia ja nokea. Optimointi pidentää myös moottorin huoltoväliä ja käyttöikää paremman palamistapahtuman ansiosta.

Vesi-polttoaine-emulsio on tehokas raskaan polttoöljyn ja kaasuöljyn päästöjen vähentäjä, jossa suurimpana tekijänä on parempi palaminen.

Laitteisto on tilantarpeelta pieni ja yhdistettävissä savukaasupesurin eli scrubberin kanssa. Koska kokonaisuus tarjoaa puhtaampaa palamista, voidaan myös käyttää pienempää savukaasupesuria, jolloin säästetään ahtaissa laivaolosuhteissa tärkeää tilaa.

Suurimman hyödyn saavuttamiseksi WFE-laitteiston kanssa voidaan käyttää homogenisaattoria. WFE-järjestelmän tuottama vesi-polttoaineseos syötetään homogenisaattorille. Homogenisaattori pilkkoo polttoaineen tasalaatuiseksi ja parantaa näin entisestään palotapahtumaa.

Homogenisaattorin avulla raskaan polttoöljyn suurikokoiset osaset jauhetaan pienemmiksi ja vesi saadaan tasalaatuisesti mukaan. Toiminta on kuin myllyllä joka jauhaa isoista jakeista pienempää. Homogenisaattorin toiminta perustuu mekaaniseen murskaamiseen ja ultraäänivoimaan. Näin suuret asfalttimolekyylit saadaan pilkottua pieniksi, vain 5μm kokoisiksi. Polttoaineen hienomman partikkelikoon johdosta ruiskutusjärjestelmä ja suodattimet pysyvät puhtaampina. Näin myös huollon tarve vähenee, koska suotimien ja ruiskutusjärjestelmän käyttöikä pitenee.

Etuna on myös jätteeseen menevän kalliin polttoaineen määrän väheneminen. Osa tästä jätepolttoaineesta on vielä käytettävissä laivan polttimissa, koska polttimien polttoaineen puhtausvaade on pienempi kuin moottoreilla. Jätemaksujen määrä myös pienenee kun polttoainejätteen määrä vähenee.

STU yksikköä (Sludge Treatment Unit) käytetään yhdessä homogenisaattorin kanssa ja se erottelee heikkolaatuisen, moottoreille kelpaamattoman osan pois

Lisätietoja: www.sarlin.com

What did you think about the article?
Follow Seatec International Maritime Review
Facebook, seuraa
PubliCo B2B medias:
nordicum »     enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »