Kokonaistoimitukset
Laivanrakennus / Telakat (uusrakennus)

EDITORIAL

Nousuvesi nostaa kaikkia laivoja

Turun telakalla on työn alla telakan suurin laiva kymmeneen vuoteen. Bruttovetoisuudeltaan 182 700 tonnin Costa Smeralda on osa Carnival Corporationin hanketta tuoda maailman merille ensimmäiset LNG-käyttöiset risteilyalukset.

Rungon koonnin alettua heinäkuussa oli selvää, että Turun operaatioihin panostetaan ja rajusti: investointikohteista merkittävimpiä ovat Goliath-pukkinosturin hankinta (noin 40 miljoonaa euroa) sekä teräshallin uudet tuotantolaitteistot, teräsvarasto ja esikäsittelylaitos (noin 130 miljoonaa euroa). Meyer Turku Oy:n vuoden 2019 loppuun ulottuvien investointien arvo on lähemmäs 200 miljoonaa euroa.

Telakan toiminta työllistää tällä hetkellä suoraan Suomessa noin 3 200 henkilöä ja välillisesti 2 600 henkilöä henkilötyövuosissa mitattuna. Meyer Turku Oy:llä itsellään on nyt 700 työntekijää enemmän kuin vuonna 2014.

Tekeviä käsiä haetaan myös Turun ulkopuolelta: Meyer Turku tilasi ensin kaksi lohkoa Rauman RMC-telakalta, ja heti perään toiset kaksi.

Kaikkiaan Costa Smeralda koostuu sadasta lohkosta, joten ihan fifty/fifty-diilistä Turun ja Rauman välillä on turha puhua. Silti on hyvä huomata, että suomalainen meriteollisuus tekee edelleen yhteistyötä korkealla tasolla.

Turku on toki tilannut lohkoja myös "in-house". Meyer Turun rakennusaltaassa on jo 140 metriä pitkä Costa Smeraldan kappale, sillä laivan FERU (floating engine room unit eli kelluva konehuoneyksikkö) tuotiin telakalle sisartelakka Neptun Werftiltä.

Taatusti saksalaista laatua edustava kelluva konehuoneyksikkö on osa Meyer Groupin strategiaa, jossa pyritään löytämään synergioita omien telakoiden välillä. Toimitusjohtaja Jan Meyer on todennut, että FERUjen rakentaminen Neptunilla auttaa kasvattamaan Meyer Turun tuotantoa ja on hyvä merkki telakoiden välisestä yhteistyöstä.

"Yhteistyö" on tietenkin se sana, jonka varaan koko suomalainen meriklusteri on rakentunut. On selvää, että Turun telakan ympärillä toimiva verkosto on elintärkeä Meyer Turulle: verkoston yritykset paitsi toimittavat risteilylaivoissa tarvittavia komponentteja telakalle, myös rakentavat laivoja Meyer Turun telakalla yhdessä telakan omien työntekijöiden kanssa.

Meyer Turulla on yhteensä lähes 2 000 aktiivista verkostoyhteistyökumppania, ja yhtä laivaa rakentamassa on telakka-alueella aina noin 800 eri yrityksen työntekijöitä.

Verkosto on myös vahvasti kotimainen ja paikallinen: yli kolme neljäsosaa toimittajista on suomalaisyrityksiä ja nettovaikutukset ovat suurimmat Varsinais-Suomessa, kertoo Turun yliopiston Brahea-keskuksen tuore tutkimus.

Telakan aluetaloudellisia vaikutuksia ruotivan tutkimuksen mukaan neljä kymmenestä (41 %) toimittajayrityksestä sijaitsee Varsinais-Suomessa ja toimitusten arvosta Varsinais-Suomi kattaa yli puolet (51 %).

Telakan oman arvion mukaan Meyer Turku on kuitenkin vasta pääsemässä vauhtiin: 2020-luvun alkupuolella telakan suora työllistämisvaikutus hipoo 20 000 henkilöä ja tuotantovolyymi on kaksinkertaistettu nykyisestä.

Jotta marinen hyvä syke jatkuisi – Turussa ja muualla – hyvien työntekijöiden koulutukseen on panostettava. Ilahduttavasti väkeä onkin viime vuosina suorastaan hyökynyt kone- ja metallialan opintoihin: hakijamäärät toisen asteen meri- ja teknologia-alojen koulutukseen ovat kasvaneet rajusti Varsinais-Suomessa (vuonna 2016 41 % ja vuonna 2017 43 % edelliseen vuoteen verrattuna).

Rautakourissa on tulevaisuus!

What did you think about the article?
Follow Seatec International Maritime Review
Facebook, seuraa
PubliCo B2B medias:
nordicum »     enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »