Laivanrakennus / Telakat

Hyvältä näyttää - Rauman meriteollisuuspuisto rakentuu veturiyritysten tarpeisiin

article picture: Hyvältä näyttää - Rauman meriteollisuuspuisto rakentuu veturiyritysten tarpeisiin

"On luonnollista, että tuotekehitystyötä pyritään ohjaamaan siten, että autonomisten alusten ja järjestelmien kehitysvaatimuksiin pystytään vastaamaan", Sivonen huomauttaa.

RMC:llä eli laivanrakennusyhtiö Rauma Marine Construction Oy:llä pitää kiirettä. Elokuussa veteen laskettiin yhtiön ensimmäisen aluksen köli. 158-metrinen matkustaja-autolautta on tanskalaisyritys Molslinjenin tilaama, ja sen on tarkoitus aloittaa liikennöinti syksyllä 2018 Tanskan saaristossa.

Rakennusaltaassa on myös Suomen ympäristökeskuksen omistama tutkimusalus Aranda, jota peruskorjataan. Alus on katkaistu, koska sitä pidennetään seitsemän metriä.

RMC sijaitsee Seaside Industry Parkissa, raskaalle teollisuudelle suunnitellussa teollisuuspuistossa, josta se on vuokrannut itselleen 30 vuoden sopimuksella rakennusaltaan, sen ympärillä olevat varustelaiturit, nosturit ja konttorirakennuksen.

"Kaikki terästuotannon koneet ja laitteet ovat meidän omaisuutta. Vuokraamme tarpeen mukaan tuotantotilaa, vaikka niissä ovat meidän omat laitteet sisällä", RMC:n toimitusjohtaja Heikki Pöntynen kertoo.

RMC on potkurilaitteita valmistavan Rolls-Royce Oy Ab:n ohella yksi teollisuuspuiston veturiyrityksistä, joiden ympärille Seaside Industry Park on pitkälti suunniteltu ja rakennettu.

"Ne ovat ylivoimaisesti suurimmat yritykset, jotka ovat meillä vuokralaisina. Heidän ympärilleen teollisuuspuistossa toimivien yritysten verkosto pääosin rakentuu", Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Timo Luukkonen kertoo.

Rauman Meriteollisuuskiinteistöt on Rauman kaupungin omistama kiinteistöyhtiö, joka hallinnoi ja kehittää Seaside Industry Parkia. Alueella toimivat yritykset muodostavat itse yritysverkoston, joka lähtökohtaisesti tuottaa veturiyrityksille mutta myös muillekin palveluita teollisuuspuistossa.

Esimerkiksi maalaamoyrittäjä tuottaa alueen pintakäsittelypalvelut sekä RMC:lle että Rolls-Roycelle, mutta tarpeen mukaan se palvelee muitakin.

"Koko puistokonseptihan luotiin alun perin juuri tällaisten veturiyritysten eli isojen yritysten kanssa yhdessä", Luukkonen toteaa.

Takki vaihtoon
RMC ja Seaside Industry Park syntyivät käytännössä yhdessä vuonna 2014. Kun laivanrakennusyhtiö STX päätti ajaa Rauman telakan alas, alkoi prosessi, jossa alue myytiin kaupungille.

Myllerryksestä huolimatta telakkatoiminta jatkui katkeamatta.

"STX:n viimeinen työntekijä poistui kesäkuun viimeinen päivä alueelta, ja sama kaveri tuli heinäkuun ensimmäinen takaisin RMC:n takki päällään", Luukkonen muistelee.

Alueen yritysten määrä on vakiintunut noin 30:n paikkeille, mutta teollisuuspuisto työllistää entistä enemmän ihmisiä. Vuonna 2016 teollisuuspuistossa työskenteli 450 henkilöä, mutta nyt työntekijöiden määrä on jo yli 700.

"Itseasiassa työllistetään enemmän mitä STX työllisti telakan loppuvaiheessa", Timo Luukkonen lisää.

Viimeisen vuoden aikana alueen infrastruktuuria on kunnostettu. Kaukolämpö-, sähkö- ja viemäriverkkoa on uudistettu ja uudistetaan jatkossakin. Tuotantolaitteita, kuten nostureita, on peruskorjattu.

"Laitteita ja toimitiloja on kunnostettu, perusparannettu ja osittain uusittukin, jotta pystymme vastaamaan tämän päivän vaatimuksiin."

RMC:n toimitusjohtaja Heikki Pöntynen kehuu vuolaasti Seaside Industry Parkin konseptia.

"Meillä on hyvä yhteishenki alueella yritysten kesken, mutta myös Rauman kaupungin kanssa. Kaupunki ymmärtää erittäin hyvin tämän liike-elämän tarpeet ja osaa olla siinä mukana edesauttamassa hyvien toimintaedellytyksien saamiseksi."

Vaikka teollisuuspuisto on virallisesti ollut toiminnassa kolme vuotta, alueella on rakennettu laivoja kymmeniä vuosia.

"Se on ehdottomasti vahvuus. Ollaan saatu osaava henkilöstö rekrytoitua. He ovat laivanrakennuksen ammattilaisia, jotka jatkavat samoilla koneilla ja laitteilla, joilla laivoja on tehty ennenkin", Pöntynen kuvailee.

Kiirettä riittää
Teollisuuspuistolla on yksi yhteinen ympäristölupa, joka kattaa kaikki alueella toimivat yritykset. Se on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Pöntysen mielestä se helpottaa huomattavasti yrityksen toimintaa.

"Jokaisen yrityksen ei tarvitse käydä hakuprosessia erikseen läpi, vaan toimitaan yhden yhteisen luvan puitteissa. Tämä on aika ainutlaatuista Suomessa", hän toteaa.

"Me kiinteistöyhtiönä vastataan siitä, että yritykset toimivat luvan mukaisesti. Me raportoimme yhteisesti viranomaisille koko alueen puolesta", Luukkonen kuvailee yhteisen ympäristöluvan käytäntöjä

Hänen mukaansa yhteinen ympäristölupa on toiminut hyvin.

"Ei siinä ole ollut mitään ongelmia tai väärinkäytöksiä. Yritykset ovat sitoutuneet siihen hyvin."

Luukkosen mielestä käytäntö saisi levitä muuallekin Suomeen.

"Kyllähän se viranomaistakin helpottaa, että voi valvoa laajempaa aluekokonaisuutta yksittäisten piippujen sijaan."

Seaside Industry Park on luotu suurien yritysten tarpeisiin, mutta Timo Luukkonen näkee teollisuuspuiston tarjoavan paljon mahdollisuuksia pienille ja keskisuurille yrityksille.

"Keskeisin hyöty on infrastruktuuri. Meillä on ollut koko ajan tuotantotiloissa yrityksiä, jotka tekevät niissä projektitoimituksia. Näillä yrityksillä on oma toimipaikka jossakin muualla."

"Yleensä pk-yritykseltä loppuu ensimmäiseksi tila kesken. Se haluaisi työn alle jonkin ison projektin, jota se ei voi toteuttaa omissa tiloissaan. Silloin se tulee meille ja vuokraa meiltä tilaa."

Järjestely tuo joustavuutta pk-yritykselle: tuotantotilaa voi vuokrata niin paljon ja niin pitkäksi aikaa kuin yrityksen projekti vaatii.

Teollisuuspuisto avaa myös pienempien toimijoiden tuotteille väylän saada tuotteensa vientiin. Seaside Industry Parkin laiturilta laivataan ja toimitetaan monen pk-yrityksen tuotteita maailmalle.

"Me olemme toiminnan mahdollistaja. Pidämme tilat ja laitteet kunnossa, tarjoamme sähkön, lämmön, kaasuverkoston ja muut peruspalvelut, jotta yritys voi keskittyä omaan bisnekseen", Luukkonen kuvailee.

Timo Luukkonen suhtautuu teollisuuspuiston tulevaisuuteen luottavaisesti. Kiinteistöyhtiö parantaa alueen toimivuutta ja rakentaa lisää palveluita jatkossakin.

Alueella toimiville yrityksille se haluaa entistä paremmat toimintaedellytykset. Niille on kysyntää, sillä laivanrakennus pitää teollisuuspuiston yritykset kiireisenä ainakin lähitulevaisuuden. Rauma Marine Constructions ja Puolustusvoimat solmivat keväällä 2017 suunnittelusopimuksen Laivue 2020 -hankkeesta, johon kuuluu neljän uuden monitoimikorvetin suunnittelu.

Toteutuessaan se työllistää aluetta pitkäksi aikaa.

Teksti: Jarkko Böhm
Kuva: Rauman meriteollisuuskiinteistöt Oy

What did you think about the article?
Follow Seatec International Maritime Review
Facebook, seuraa
PubliCo B2B medias:
nordicum »     enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »